HOW RETHINKING AI COULD HELP US SAVE THE PLANET

Ve společnosti Corporate Parity se snažíme přispět k ochraně planety. Proto se ujišťujeme, že se v našich programech různých akcí zabýváme udržitelným rozvojem a vybavujeme naše klienty nástroji, které minimalizují negativní otisk a dosahují větší udržitelnosti v jejich příslušných organizacích. Vzhledem k tomu, že naše konference jsou z velké části zaměřeny na technologii, zajímáme se zejména o to, jak mohou nové vynálezy sloužit většímu dobru lidstva a celého světa.

Nyní technologie vstoupí do nové éry – éry umělé inteligence, která přinese nové příležitosti a výzvy související s životním prostředím.

Vývoj umělé inteligence a hlubokého učení se v posledních deseti letech dostává do hlavních zpráv. Od šokující výmluvné robotky Sophie (první AI udělená občanství) až po samořídící auta, vytváříme chytré technologie k obrazu svému a pro naše vlastní služby. Donedávna jsme tak činili nejen s malým ohledem na jiné druhy, ale dokonce i na budoucí generace bližních. Diskurz o technologickém pokroku má tendenci být ve smyslu „tady a teď“, přičemž krátkodobé cíle zastiňují udržitelná, dlouhodobá řešení.

Sophia, první robotická občanka. Kredit: Hanson Robotics

It is no revelation that our vision of progress has always been predominantly anthropocentric. When the first steam engines rolled out on the rails leaving clouds of smoke behind, hardly anyone was occupied with the question of a carbon footprint, or the damage we cause to the native flora and fauna when conquering new territories. What really mattered was how these developments improved he material condition of our lives.

Now, as climate change and resource scarcity are turning into a gruesome reality, we are finally becoming aware of our impact on the planet, and have begun to consider sustainable development options. Instead of deploying technology to ensure survival and comfort of humankind at all costs (like colonizing other planets), we need to focus on how it can help us save the planet we currently reside on. In order to do that, humans must learn to think beyond the “here and now”.

Roman Krznaric has made a similar observation in relation to politics in his recent BBC piece „Why we need to reinvent democracy for the long term“. Krznaric argues that urgency and the “here and now” mindset drives policy. Self-interest causes us not only to overlook the environment, but also the needs of future generations – their rights to clean air, water and nature reserves. With the limited time politicians have in office, he notes, most of their actions are directed towards instant results to win the approval of voters, rather than long-term benefits to the entire society. He proposes transforming institutions and political systems with future generations in mind, and acknowledges the efforts of some governments such as Wales, which in 2015 passed the Well-being for Future Generations Act, appointing its own Future Generations Commissioner.

Students gather in Parliament Square in central London to protest the government’s lack of action on climate change. Credit: Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images

Although Krznaric’s argument is mainly focused on politics, a similar approach can be applied to technological development, historically.

While technology evangelists preach about the beautiful Utopia we are about to enter, where the new and improved human race will live in harmony with nature and machines (“O brave new world that has such people in it!”) the sceptics like to paint a darker image of the future.

Kritici AI poukazují na to, že dosud do značné míry přispěla k naší mentální regresi spíše než k pokroku. Stálá, na míru šitá stimulace dostupná na špičce našich prstů již vedla k novým nezdravým návykům a chování, jako je závislost na sociálních sítích, přejídání a zkrácení doby pozornosti. A i když technologie jistě šetří čas, také činí některé formy duševní práce zbytečnými: k fungování v každodenním životě již nepotřebujeme základní matematické dovednosti, znalosti přírodních věd nebo dokonce správnou gramatiku a pravopis. Naše chytré telefony nás dokážou bez námahy navigovat, vypočítat a automaticky opravovat – a když vše ostatní selže, vždy si to můžete vygooglit!

To posiluje myšlení Tady a Teď, před kterým Krznaric varuje, a může to vést ke zvýšené snaze o okamžité uspokojení spíše než o dlouhodobé výhody. Zdá se, že umělá inteligence, kterou jsme doposud vyvinuli, dokázala přesně to – vzpomeňte si, kdy jste naposledy sledovali obsah Netflixu vybraný právě pro vás nebo procházeli sociální média, kde neustále pracují chytré algoritmy, aby vám poskytly dokonalý personalizovaný zážitek. . Nemluvě o tom, že způsob, jakým ochotně poskytujeme naše osobní údaje výměnou za pohodlí, otevírá zcela nový prostor pro morální a etické zkoumání.

V návaznosti na Krznaricův návrh znovuobjevit demokracii – je čas znovu objevit naši myšlenku technologického pokroku. Skutečná chytrá technologie je ta, která slouží většímu dobru lidstva (a planety), nejen okamžitému individuálnímu pohodlí. Jak se umělá inteligence neustále učí a zdokonaluje, je rozumné očekávat, že se brzy nejen vyrovná lidské inteligenci, ale daleko ji předčí. Můžeme pak očekávat, že zásadně změníme způsob, jakým interagujeme s AI? Místo pouhého serveru uspokojujícího všechny naše potřeby se promění v digitálního mudrce, schopného řídit naši budoucnost možná lépe než my sami? Doufejme, že AI budoucnosti nám umožní kompletně předělat naše životy, abychom se skutečně mohli stát „novou a vylepšenou“ lidskou rasou, žijící v harmonii se zbytkem světa.

Autor to vnímá optimisticky. V ideálním případě by „dobrá“ AI nebyla náchylná k antropocentrickému pohledu na pokrok a pomáhala by nám dělat nesobecká rozhodnutí zaměřená na zlepšení naší civilizace. A i když naše neřesti stále převažují nad našimi přednostmi v našem zacházení s planetou, v posledních letech jsme viděli vyhlídky na zlepšení.

Ekologické organizace a technologické korporace spojují své síly, aby prozkoumali možnosti umělé inteligence na pomoc ochraně a boji proti změně klimatu.

V prosinci 2017 Microsoft spustil svůj projekt AI for Earth, který vedl hlavní ekologický vědec společnosti Microsoft Lucas Joppa.

Jeden z grantů byl udělen Seattle’s Snow Leopard Trust – ochranářské organizaci, která se věnuje ochraně vzácných druhů. Trust spolupracuje s Microsoftem na vývoji nástrojů pro sledování populací nepolapitelných koček. Kamery s automatickým pohybovým senzorem jsou umístěny v místech, kde se sněžní leopardi pravděpodobně objeví. Za normálních okolností by třídění všech snímků za účelem nalezení snímků sněžných leopardů zabralo tisíce hodin lidské práce. Místo toho je algoritmus strojového učení vyškolený v rozpoznávání obrázků naskenuje během několika sekund s 95% přesností.

Podobná technologie se používá v afrických národních parcích, aby pomohla zachránit slony před pytláky. Software TrailGuard AI nainstalovaný v kamerách s pohybovým senzorem identifikuje snímky lidí a okamžitě informuje správu parku o potenciálních nelegálních narušitelích.

Regionální program pro životní prostředí Střední Afriky (CARPE) využívá umělou inteligenci k boji proti odlesňování v Demokratické republice Kongo. Software pro prostorové modelování a umělé neuronové sítě analyzují faktory přispívající ke ztrátě lesů a předpovídají, kde k ní pravděpodobně dojde příště. To umožňuje vládě Demokratické republiky Kongo přijímat informovanější rozhodnutí zaměřená na ochranu přírody, konkrétně na přemístění zdrojů a vymáhání práva v boji proti nezákonnému odlesňování.

S těmito a mnoha dalšími připravovanými případy použití vypadá budoucnost s AI rozhodně slibně.

Podle odborníků můžeme také očekávat, že AI bude bezpečnější a bude vůči svým uživatelům ohleduplnější. Claudio Mirti, hlavní specialista na data a AI ve společnosti Microsoft, uvedl:

„Technologie umělé inteligence by měla být nejen transparentní, bezpečná, inkluzivní a respektující, ale také by měla zachovávat nejvyšší stupeň ochrany soukromí. Tyto principy řídí design našich vlastních produktů a služeb a jsou tím, o čem usilujeme, aby se o nich diskutovalo a aby se o nich šířeji diskutovalo napříč průmyslovými odvětvími a společností.“

Ačkoli stále existují oprávněné obavy spojené s touto technologií, je třeba mít na paměti, že umělá inteligence se učí a modeluje se po lidech. Pokud se naučíme vidět za svými individuálními potřebami a prokážeme více soucitu vůči sobě navzájem a vůči naší planetě, můžeme skutečně vybudovat udržitelný svět s AI.

Also check our upcoming events page.

Prague Office

London Office

USA Contact

© 2021 - Copyright | All rights Reserved

Discover more from Keynotion - Professional Conference Organizing Company

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from Keynotion - Professional Conference Organizing Company

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Brochure
request

Select number of tickets

Apply
To speak

BOOK
A STAND

Brochure
request